این نقاشی اسفند 1389 توسط سارینا هنرمند خلاق کشیده شده!