از همه دوستان ممنونم که به نقاشیهای سارینا علاقه دارن لازم به ذکر که بگم بالاخره جایره سارینا با دیپلم افتخار نفاشی از رمانی رسید لبخند