این نقاشی سارینا رو به رومانی فرستادم و هیات داوران مسابقه انتخابش کردند و دیپلم افتخار دادند.